Strona (jedna) o Braciach Muleanach, i Siostrach Muleankach

23 kwietnia 2023 r., 3-cia niedziela Wielkanocna

Módlcie się różańcem, codziennie, bardzo Was o to proszę, gdyż inaczej nie przyjdziecie do mnie. Rozważajcie tajemnice różańcowe zgodnie z harmonogramem, który podał nam św. Jan Paweł II; jeśli macie takie powołanie.

26 stycznia 2022 r.

Trudny temat dodatkowy

Miałabym dla Was taki dodatkowy temat: istnieją doświadczenia tak rzadkie, że aż wyjątkowe, które niosą zakresy jakiś nowych informacji niedostępnych wszystkich innym; nie są bezwartościowe. Niewypowiedziane przepadną. Jednak mówiąc o nich ludzie narażają się na różnego typu szyderstwa, a nawet zniesławienia. Powstaje więc problem w sumieniu: Jak postąpić? Jeśli nic nie powiem, nikt nie będzie ze mnie kpił, szacunek ludzi dla mnie pozostanie, ale jak powiem, to ta sytuacja może się zmienić. Jeśli nic nie powiem, to może się okazać za jakiś czas, że właśnie tej informacji brakowało, żeby uniknąć jakiegoś nieszczęścia. Jeśli natomiast powiem, może z kolei nigdy nie pojawić się potrzeba użycia tej informacji. Ta „potrzeba” pojawia się tylko wtedy, jeśli się tego nie mówi. Ktoś to sprawdził. Wiecie o czym mówię? O przypadkach i zbiegach okoliczności oraz o nawróceniu z magicznego myślenia.

Jakiś sposób, żeby się nie bać?

Zobaczcie film Odzyskać wiarę. Można go obejrzeć w Internecie za darmo.

góra strony

7 listopada 2020 r., 1-sza sobota miesiąca

Zachęta do szanowania uczuć i emocji

Nie ma takiej możliwości, żebym Wam nie pozwoliła odczuwać strachu. Emocje są w życiu potrzebne i dobrze jest umieć je łatwo rozpoznawać. Piosenka o dziku miała Was przekonać do tego, że warto pielęgnować w sobie naturalne, adekwatne do sytuacji odczucie strachu. Jeśli to się udało, super!

4 października 2020 r., niedziela

Piosenka na październik

Dla Was piosenka na październik 2020 roku ma tytuł Dzik jest dziki, dzik jest zły, do obejrzenia na You Tube'ie oczywiście (śpiewanki.tv). Gdybyście się potem bały, proszę kilka dni pić sobie herbatkę z melisy (jedną na noc lub rano i wieczorem). Miejcie w domu herbatkę z melisy.

18 lipca 2020 r., sobota

Zachęta do czczenia świętych Młodzianków

Skarby! Mam dla Was na zawsze jeszcze takich Świętych Patronów: świętych Młodzianków, których wspomnienie obchodzimy w Kościele 28 grudnia. Po prostu jak będziecie chciały, czy potrzebowały, korzystajcie z Ich błogosławionej pomocy.

góra strony

31 maja 2020 r., uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Gołąbek, fot. RK

3 maja 2020 r., niedziela Okresu Wielkanocnego

Zachęta do lektury intelektualno-duchowej i do modlitwy różańcowej

Moje kochane żywe małe, a właściwie najmniejsze, Dzieci! Myślę, że czas znaleźć jakąś dobrą czytanę dla Was. Może... przeczytamy razem, powolutku, książkę kard. Karola Wojtyły pt. Osoba i czyn. Co o tym myślicie? Wybór, czy jest? Tylko taki: Albo Osoba i czyn, albo trzy wybrane przeze mnie encykliki św. Jana Pawła II. Jak długo będziemy czytać? To będzie zależało od tego jakie spodziewane i niespodziewane okoliczności się pojawią w trakcie lektury. Które encykliki? LABOREM EXERCENS, DOMINIUM ET VIVIFICANTEM, REDEMPTORIS MISSIO. Dlaczego akurat tylko taki wybór? Ponieważ musicie się nauczyć rozpoznawać i nie wpuszczać nieadekwatnego. Zrobimy tak: uporam się z tym za jasnym tłem tej strony, żeby się dało na niej wyświetlać tekst do czytania, a następnie zamieszczę po jednym akapicie z drugich rozdziałów każdego z zaproponowanych tekstów. To powinno pomóc Wam podjąć decyzję. Jeszcze coś na temat Waszej modlitwy na czas przed rozeznaniem powołania: różaniec.

Informacja dla świata: bracia muleanie i siostry muleanki mają aktualnie wiek duchowy ok. 3-4 latka. To powinno się ujawniać tylko w ich modlitwie, a nie w relacji ze światem. Jednak gdyby się ujawniało także w relacji ze światem, trzeba uznać poważne uszkodzenia w tej fazie wieku ich naturalnego rozwoju i próbować je... wyleczyć lub... poskładać. Inaczej, te uszkodzone moje dzieci, nigdy nie odnajdą do mnie duchowej drogi.

Osoba i czyn (fragment)

„W trakcie poprzedzającego wywodu rodziła się z pewnością potrzeba bliższego wyjaśnienia, jak — mówiąc o doświadczeniu człowieka — rozumiemy w ogóle 'doświadczenie'. Jest rzeczą jasną, że nie pojmujemy go w znaczeniu czysto fenomenalistycznym, jak to miało i ma jeszcze miejsce w szerokim kręgu myślenia empirystycznego. Stanowisko empiryczne natomiast, które tutaj przyjmujemy, bynajmniej nie musi — a nawet nie może się utożsamiać z fenomenalistyczną koncepcją doświadczenia. Sprowadzenie sfery doświadczenia do funkcji i treści samych zmysłów rodzi głębokie sprzeczności i nieporozumienia. Można zilustrować to na przykładzie tego przedmiotu poznania, który interesuje nas w studium niniejszym, to jest człowieka. Jeżeli bowiem przyjmiemy stanowisko fenomenalistyczne, musimy postawić sobie pytanie: co w takim razie jest mi dane w sposób bezpośredni? Czy tylko jakaś podpadająca pod zmysły 'powierzchnia' tego bytu, który nazywam człowiekiem, czy też sam człowiek? Trochę trudno byłoby przyjąć, że dany jest bezpośrednio w człowieku — a raczej z człowieka — tylko jakiś bliżej nieokreślony zespół jakości zmysłowych, a natomiast sam człowiek nie jest już dany; że nie jest dany człowiek i jego działanie świadome czyli czyn”.

góra strony

LABOREM EXERCENS (fragment)

„W całości należy przypomnieć i stwierdzić, że rodzina stanowi jeden z najważniejszych układów odniesienia, wedle których musi być kształtowany społeczno-etyczny porządek pracy ludzkiej. Nauka Kościoła zawsze poświęcała tej sprawie szczególną uwagę, a w dokumencie niniejszym także wypadnie nam jeszcze do tego powrócić. Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy, i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka”.

góra strony

DOMINIUM ET VIVIFICANTEM (fragment)

„Tylko Duch Święty może przekonać o grzechu ludzkiego początku, ponieważ On właśnie jest Miłością Ojca i Syna, ponieważ On jest darem – a grzech ludzkiego początku polega na zakłamaniu i odrzuceniu Daru oraz Miłości, które stanowią o początku świata i człowieka”.

góra strony

REDEMPTORIS MISSIO (fragment)

Dlaczego misje? Dlatego, że nam, jak świętemu Pawłowi, 'została dana łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa' (Ef 3,8). Nowość życia w Nim jest 'Dobrą Nowiną' dla człowieka wszech czasów: do niej wszyscy ludzie zostali powołani i przeznaczeni. W rzeczy samej wszyscy jej szukają, choć nieraz w sposób niejasny, i wszyscy mają prawo do poznania wartości tego daru i przyjęcia go. Kościół, a w nim każdy chrześcijanin, nie może ukrywać ani zachowywać dla siebie tej nowości i tego bogactwa, otrzymywanych z Bożej dobroci, by przekazywać je wszystkim ludziom”.

góra strony

O Waszych urodzinach

23 marca 2020 r.

Bracia Muleanie, podobnie jak i Siostry Muleanki, urodzili się, czyli „przyszli” do rzeczywistości mojej modlitwy wczoraj, czyli w niedzielę laetare, 22 marca 2020 r.

góra strony